Thursday, April 2, 2009

Jika anak....

Jika anak kita hidup dalam kesabaran,
Dia belajar menjadi penyabar.
 Jika anak hidup dalam penerimaan,
Dia belajar menyayangi.
 Jika anak hidup dalam pujian,
Dia belajar menghargai.
 Jika anak hidup dalam galakan,
Dia belajar menjadi yakin.
 Jika anak hidup dlm persetujuan,
Dia belajar menyayangi diri.
Jika anak hidup dlm pengiktirafan,
Dia belajar membina matlamat diri.
 Jika anak hidup dengan ilmu,
Dia belajar memahami persekitarannya.
 Jika anak hidup dengan kemahiran,
Dia belajar hidup berdikari.
 Jika anak hidup dengan kata-kata yang baik,
Dia belajar berfikir dengan baik.
 Jika anak hidup dengan adab,
Dia belajar bersopan-santun.
 Jika anak hidup dengan kebersihan,
Dia belajar membina maruah dirinya.
 Jika anak hidup dengan kesihatan,
Dia belajar membina jati dirinya.
 Jika anak hidup dengan kebersihan,
Dia belajar peka dengan bahaya penyakit,
 Jika anak hidup dengan Al-Quran,
Dia belajar mengenali Tuhan.
 Jika anak hidup dengan doa,
Dia belajar apa erti hidup sebenarnya.
 Jika anak hidup dengan kejayaan,
Dia belajar apa erti kebenaran.
 Jika anak hidup dengan keselamatan,
Dia yakin pada diri dan orang lain.
 Jika anak hidup dalam kemesraan,
Dia belajar dunia ini tempat yg memberangsangkan.


Dipetik drpd Permata Hatiku Mingguan Wanita 27 Mac – 2 April 2009 ms 92

No comments:

Post a Comment